Caro Communicatie

Tarieven voor loopbaancoaching en overige coachingstrajecten

Loopbaancoaching en overige coachingtrajecten starten bij Caro Communicatie met een kennismakingsgesprek waar geen kosten aan verbonden zijn. In dat gesprek stel je samen met Caro Communicatie de loopbaanvraag of de coachingsvraag vast en wordt het plan van aanpak bepaald.

De tarieven zijn marktconform voor particulieren en voor bedrijven. Deze zijn uiteraard op te vragen bij Caro Communicatie.
Loopbaancoaching en coaching wordt vaak vergoed door de werkgever.

Tarieven omvatten:

  • Aantal gesprekken voor een (loopbaan)coachingstraject (tijdsduur meestal 2 uur).
  • Het voorbereidende werk rondom ingeleverde opdrachten en gesprekken.
  • Een procesverslag na afloop (indien gewenst).
  • Aanvullende coaching per e-mail c.q. telefonische follow-up.
  • Deelnemersmateriaal.

Tarieven zijn exclusief:

  • Eventuele door de coachee aan te schaffen literatuur.
  • Eventuele reiskosten van de (loopbaan)coach.
  • BTW.

Tarieven voor trainingen en/of teamcoaching in organisaties

Voorafgaand aan een training vindt een gesprek plaats met de opdrachtgever. Soms zijn meerdere gesprekken met de opdrachtgever en/of de deelnemers noodzakelijk om de trainingsvraag helder te krijgen. Rondom deze vraag wordt vervolgens een maatwerkprogramma ontwikkeld.
In het voorstel wordt meegenomen het voorbereidende werk en het eventuele werk dat na een training volgt zoals bijvoorbeeld een eindrapportage. Deelnemers materiaal wordt ook zoveel mogelijk van te voren meegenomen in het voorstel, evenals reiskosten van de trainer en de BTW.

De tarieven per dag of dagdeel zijn op te vragen bij Caro Communicatie.