Training

Reorganisatie support

Veel bedrijven houden zich bezig met veranderingen die voortvloeien uit veranderingen in de samenleving. Nieuwe markten worden aangeboord, nieuwe producten en/of diensten worden ontwikkeld, nieuwe systemen en programma’s doen hun intrede.

Er wordt van leidinggevenden en medewerkers een hoge mate van betrokkenheid en flexibiliteit gevraagd. Meebewegen met de veranderingen… daar gaat het om.
Dat vraagt van veel mensen dat ze bereid zijn hun eigen gedrag onder de loep te nemen en hun gedrag aan te passen aan de nieuwe en/of gewijzigde omstandigheden.

Caro Communicatie kan ondersteuning bieden bij reorganisaties door mensen te trainen, te coachen en te adviseren.

Ook is het heel goed mogelijk om Caro Communicatie gedurende langere tijd in te huren (b.v. 3 tot 6 maanden 1x per 2 weken) om zodoende meer effect te halen uit coaching- en trainingsprogramma’s. In die tijd kan Caro Communicatie tijd besteden aan het coachen en trainen van medewerkers en/of leidinggevenden in de organisatie.
Daarnaast kan het management een beroep doen op Caro Communicatie voor advies.

Wanneer je meer interesse hebt, klik dan op kennismakingsgesprek training.