Coaching

Communiceren met anderen

Meer dan ooit maken ontwikkelingen (technologisch, mondiaal, etc.) een focus op effectieve communicatie nodig. Ideeën en gedachten gaan verloren als mensen niet in staat zijn om die op effectieve wijze aan anderen over te brengen. Goede resultaten zijn afhankelijk van succesvolle interacties tussen mensen.
Op het gebied van menselijke relaties en communicatie kan nog veel worden verbeterd.
Effectieve communicatie gaat veel verder dan het aanleren van spreek– en luistervaardigheden. Voor effectieve communicatie is het nodig dat je de belevingswereld van de ander compleet begrijpt en naar waarde kunt schatten. Daarvoor moet je niet alleen luisteren met je oren, maar ook met je ogen en met je hart.
Empathisch luisteren houdt in dat je begrijpt hoe anderen zich voelen op basis van de manier waarop zij tegen de wereld aankijken en niet op basis van hoe jijzelf tegen hun wereld aankijkt.
Je moet je bewust zijn van je eigen opvattingen, overtuigingen, interpretaties en beoordelingen. Met andere woorden je moet je bewust zijn van het referentiekader van waaruit je zelf communiceert.
Voor effectieve communicatie is vertrouwen en openheid tussen mensen essentieel. Jezelf zijn en jezelf begrijpen heeft direct effect op je communicatie met anderen. Hoe opener wij kunnen zijn, hoe meer succes en geluk wij ervaren!
Caro Communicatie verzorgt coachingstrajecten op het gebied van je eigen wijze van communiceren met anderen. Mogelijke onderdelen van een programma:

  • Communicatiestijlen / gedragsstijlen.
  • Inhouds- en betrekkingsaspect.
  • Non-verbale communicatie.
  • Empatisch luisteren.
  • Vragen stellen en doorvragen.
  • Geven en ontvangen van feedback.
  • Assertiviteit en grenzen aangeven.
  • Oefenen van gespreksvormen.

Coaching, gericht op vragen op het gebied van communicatie met anderen, start met een kennismakings- en intakegesprek. Op basis van dat gesprek wordt het maatwerk programma vastgesteld. Meestal zijn 5 tot 7 gesprekken van 1,5 tot 2 uur voldoende. Gesprekken vinden plaats om de 3 tot 4 weken. Uitgebreide maatwerkopdrachten ondersteunen je tijdens dit coachingstraject.

Wanneer je meer interesse hebt, klik dan op kennismakingsgesprek coaching.