Coaching

Persoonlijke effectiviteit

In onze snel veranderende kennissamenleving is het noodzakelijk dat jouw individuele doelstellingen continu aansluiten bij de dynamische organisatiedoelstellingen. Als dit lukt kunnen mensen beter tot hun recht komen.
Persoonlijke effectiviteit start met het beeld dat je van jezelf en van de wereld hebt. Ook kijken we naar het beeld dat je van de organisatie waar je voor werkt hebt.
Bewustwording van eigen gedrag, vaardigheden, overtuigingen en karaktereigenschappen leidt tot zelfinzicht van wie en wat je daadwerkelijk bent. Dit inzicht verhoogt de kans op leren en veranderen. Het maakt het mogelijk vanuit een proactieve houding doelen en prioriteiten te formuleren, keuzes te maken en invloed uit te oefenen op de (werk)situatie. Ook reduceert deze zelfkennis de kans op negatieve stress.
Coaching, gericht op vragen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, start met een kennismakings- en intakegesprek. Op basis van dat gesprek wordt het maatwerk programma vastgesteld. Meestal zijn 5 tot 7 gesprekken van 1,5 tot 2 uur voldoende. Gesprekken vinden plaats om de 3 tot 4 weken. Uitgebreide maatwerkopdrachten ondersteunen je tijdens dit coachingstraject.

Wanneer je meer interesse hebt, klik dan op kennismakingsgesprek coaching.