Coaching

Introductie & Aanbod

"Ik zoek voor mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling een coach"

Om veranderingen in de samenleving, het werk, het persoonlijke leven goed tegemoet te kunnen treden is een basis(opleiding) belangrijk. Opleiding en ervaring zijn echter vaak niet voldoende om alle veranderingen die zich aandienen in het werk- en priveleven op een goede manier tegemoet te kunnen treden. Het kan zinvol zijn gedurende een tijdje een coach in de arm te nemen. Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching stimuleert ontwikkeling. De coach helpt je om op een onvoorwaardelijke manier naar jezelf te kijken. Zo leer je verbinding te maken met wie je bent, en leer je realistischer te zien wat er is, waar je tegenaan loopt, hoe het beter kan. Coaching helpt je te groeien, vanuit je kracht te gaan werken, inspiratie op te doen, en resultaten te bereiken. Coaching is bedoeld voor mensen die weten dat aan jezelf werken verrijkend is, zowel voor jezelf, als voor je omgeving.

Het coachingsaanbod op dit gedeelte van de site is beschreven voor individuen. Voor teams (van medewerkers in organisaties) is het aanbod voor coaching beschreven onder het kopje Trainingen.

Elke situatie en ieder mens is uniek. Caro Communicatie biedt coaching, afgestemd op dat wat je zoekt. Daarbij is een ‘klik’ met de coach belangrijk!

De coaching die Caro Communicatie biedt is bij uitstek geschikt voor mensen die verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun keuzes en hun leven willen nemen. Zelfreflectie is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Coachingsgesprekken worden gecombineerd met maatwerkopdrachten die je deels thuis maakt. Een kennismakingsgesprek met de loopbaancoach gaat aan alle trajecten vooraf.
Het coachingsaanbod van Caro Communicatie is breed en uiteraard afhankelijk van de coachingsvraag en te bereiken doelen.

U kunt denken aan coachingsvragen op het gebied van

  • Persoonlijke effectiviteit.
  • Leiding geven.
  • Communiceren met anderen
  • Work life balance.

Voor elke verandering in je leven geldt dat je zelf stappen onderneemt om je nieuwe doelen te bereiken. Je creeert je eigen toekomst! De eerste stap is een klik op kennismakingsgesprek coaching.