Coaching

Leiding geven

Benoemd worden tot manager of leidinggevende betekent niet automatisch dat men ook een leider is of op zijn minst als leider erkend wordt.
Managers die draagvlak hebben in de organisatie krijgen over het algemeen meer gedaan. Leiderschap uitoefenen is in de praktijk vaak nog niet zo gemakkelijk.
Het gaat om zichtbaar zijn, verantwoordelijkheid nemen, het goede voorbeeld geven, responsief en aanspreekbaar zijn, durven communiceren, ‘voorop gaan in de strijd’…
In dit coachingstraject gaat het om vragen op het gebied van:

  • Time- en taakmanagement.
  • Sitationeel kunnen “acteren” in communicatie en gedrag.
  • Zelfreflectie en zelfkennis.
  • Kunnen relativeren.
  • Visie en missie.
  • Hoe om te gaan met “de politiek” binnen een organisatie.
  • Inspiratie en zingeving.
  • Motivatie.
  • Netwerken, enz.

Coaching, gericht op vragen op het gebied van leiding geven, start met een kennismakings- en intakegesprek. Op basis van dat gesprek wordt het maatwerk programma vastgesteld. Meestal zijn 5 tot 7 gesprekken van 2 uur voldoende. Gesprekken vinden plaats om de 3 tot 4 weken. Uitgebreide maatwerkopdrachten ondersteunen je tijdens dit coachingstraject.

Wanneer je meer interesse hebt, klik dan op kennismakingsgesprek coaching.