Loopbaancoaching

Loopbaanzelfmanagement

Mensen stellen soms vragen bij hun functioneren en loopbaanontwikkeling. De wens tot bezinning kan ingegeven worden door externe gebeurtenissen bijvoorbeeld door reorganisaties of fusies. Persoonlijke groei en/of ambitie zijn ook veelvuldig aanleiding om extra stil te staan bij de ontwikkeling van je loopbaan.

Vragen als: "Hoe vind ik het plezier in mijn werk terug?" of "Ben ik toe aan een nieuwe stap in mijn loopbaan?" kunnen mensen bezighouden. Vaak neemt de energie en de motivatie af. Men gaat er vanuit dat een andere baan niet (meer) tot de mogelijkheden behoort. Angst voor onzekerheid weerhoudt veel mensen ervan om te denken aan alternatieven.

Opmaken van de balans is een eerste stap op weg naar een passende werkkring. Persoonlijke waarden, wensen en (kern)kwaliteiten geven immers richting aan de loopbaan.

Een optimale afstemming tussen persoon en werk bevordert effectiever functioneren, satisfactie en persoonlijke groei.
Bij loopbaanzelfmanagement komen de volgende onderwerpen aan de orde rondom verleden, heden en toekomst:

  • carriere en levensloop
  • persoonlijke normen, waarden en loopbaanmotieven
  • unieke eigenschappen, vaardigheden, kwaliteiten en talenten
  • belemmerende overtuigingen
  • huidige functie (indien van toepassing), motivatie en functioneren
  • het maken en vormgeven van keuzes, doelen stellen
  • concreet actieplan

Loopbaanzelfmanagement bestaat uit 6 tot 7 persoonlijke gesprekken van 2 uur. Deze gesprekken vinden om de 2 tot 3 weken plaats. Voorafgaand vindt een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt de loopbaanvraag verhelderd en kunnen wij samen nagaan wat het programma kan opleveren. Uitgebreide maatwerkopdrachten ondersteunen je bij het belichten van je situatie en vergroten je zelfsturend vermogen. Aan het eind van het traject loopbaanzelfmanagement heb je grondig de balans opgemaakt van wensen, specifieke kennis, vaardigheden, kwaliteiten en talenten en je perspectieven op de arbeidsmarkt. Het traject wordt afgesloten met een concreet overzichtelijk actieplan. Met behulp van dit actieplan kun je zelf je carriere opnieuw vormgeven.
Wanneer je meer interesse hebt, klik dan op kennismakingsgesprek loopbaancoaching.