Jongeren

Tarieven

Coachingstrajecten voor jongeren starten bij Caro Communicatie met een kennismakingsgesprek waar geen kosten aan verbonden zijn. In dat gesprek wordt samen met Caro Communicatie de coachingsvraag vastgesteld. Na over en weer akkoord volgt het eerste gesprek met jou, de jongere.

De tarieven zijn marktconform voor particulieren. Deze zijn uiteraard op te vragen bij Caro Communicatie.

Tarieven omvatten:

  • Meestal 10 gesprekken/sessies van ongeveer 1 uur.
  • Het voorbereidende werk en het nawerk rondom ingeleverde opdrachten en gesprekken.
  • Na 5 gesprekken/sessies volgt een tussentijdse mondelinge evaluatie met jou en met je ouders waarin de resultaten en oplossingen worden besproken.
  • Een procesverslag na afloop (indien gewenst).
  • Evt. het aanvullende materiaal dat je meekrijgt m.b.t. opdrachten.

Tarieven zijn exclusief:

  • BTW.
  • Eventueel aan te schaffen literatuur/werkboek.