Verjaardag, generaties en fases in de levensloop

Verjaardag, generaties en fases in de levensloop

November 7th, 2013

Vandaag is mijn oudste zoon Floris 30 geworden.

Een dag waarop ik terugdenk aan de dag dat hij werd geboren. Het was die dag heel erg koud! De ruiten van ons huis waren zelfs aan de binnenkant bevroren. Ik was begin twintig. De vader van mijn kinderen was toen 26. Mijn jongste zoon is nu 25 en mijn dochter is 28 jaar. Alledrie hebben ze nog geen kinderen. Ik kreeg voor huidige maatstaven jong mijn kinderen. Ook doordat er begin jaren tachtig, net zoals nu, een economische crisis gaande was. Ik was opgeleid tot onderwijzeres en in het onderwijs was toen nauwelijks werk te vinden.

Het heeft er toe geleid dat ik mijn loopbaan in het werk later startte. Ik volgde, toen de kinderen klein waren, een aantal aanvullende opleidingen, werkte hier en daar wat en we verhuisden een paar keer. Pas later ben ik als “juf” op een montessorischool gaan werken. Weer een paar jaar later, na een korte periode als schooldirecteur  gewerkt te hebben en een burn-out, besloot ik het onderwijs uit te stappen. Na opnieuw een post hbo opleiding te hebben gevolgd startte ik als zelfstandig communicatietrainer en coach.

De verjaardag van mijn zoon vandaag zette me aan tot nadenken over de fases die je als mens in het leven doorloopt.

Van ontwikkelingsfases van kinderen was ik goed op de hoogte door onder meer mijn opleiding tot onderwijzeres.  Later, tijdens mijn opleiding tot loopbaancoach, las ik het boek ‘De Levensloop van de mens’ van Bernard Lievegoed. Een boek waarin verder wordt gekeken dan de ontwikkeling die kinderen doorlopen. In dit boek wordt belicht dat veel universeel is, daar waar het levensfases en ontwikkeling van mensen betreft.

Bernard Lievegoed beschrijft de ontwikkeling van de mens op een inzichtelijke wijze waardoor je zelf je ontwikkeling beter kan begrijpen en kan sturen.  Hij beschrijft de menselijke levensloop vanuit drie gezichtspunten: het biologische, het psychische en het biologische. Ook onderscheid hij bepaalde leeftijdsfases.

Erik Ericson is vooral bekend om zijn levenslooptheorie. Hij zegt dat de menselijke ontwikkeling gedurende zijn levensloop planmatig verloopt.  Hij onderscheidt acht fases. In interactie met zijn omgeving ontwikkelt de mens zichzelf en verwerft vaardigheden en waarden (deugden).

Eva de Waard-van Maanen schreef het boek ‘De veldheer en de danseres’. Haar werk is gebaseerd op dit gedachtegoed en zeer aan te bevelen voor mensen die werken als loopbaancoach of coach.

Naast een indeling in levensfases kunnen de verschillende generaties en hun kenmerken ook nog ingedeeld worden. Een generatie is in sociologische betekenis een categorie mensen die in dezelfde periode (van bijvoorbeeld 15 jaar) geboren zijn (een geboortecohort) en te maken heeft met gemeenschappelijke eigenschappen die individuele verschillen kunnen domineren (bron: Wikipedia).

De Nederlandse socioloog Henk Becker introduceerde begin jaren ’90 het generatiedenken. Hij liet zien dat mensen ervaringen die ze tussen hun 10e en 25e levensjaar opdoen, meestal de rest van hun leven met zich meedragen. Je jeugd is een belangrijke vormende periode en wordt voor een deel ook gevormd door het tijdperk waarin je opgroeit. Zo is iedereen product van zijn of haar tijd en ontstaat er pakweg elke 15 jaar een nieuwe generatie van mensen die dezelfde maatschappelijke ervaringen opdoen en zo overeenkomsten hebben in houding en gedrag. Iemand die opgroeide in crisistijd staat anders in het leven dan iemand die alleen welvaart en economische groei heeft gekend. En jongeren van nu, die zijn opgegroeid in een tijd waarin internet steeds vanzelfsprekender werd, staan weer anders in het leven dan oudere generaties. (uit artikel van Kris Kompiet)

Een indeling kan zijn (er worden inmiddels meerdere benamingen gehanteerd):

1910-1928 De vooroorlogse generatie
1928-1940 De stille generatie
1940-1955 De protestgeneratie
1955-1970 De generatie X
1970-1985 De pragmatische generatie
1985-2000 De grenzeloze generatie

Volgens deze indeling behoor ik tot de generatie X en mijn oudste zoon tot de pragmatische generatie. Leuk om meer te lezen hierover. Er zijn allerlei artikelen te vinden op internet over dit onderwerp. De laatste generatie van 2000-2010 wordt nu nog de generatie Z genoemd en de verwachting is dat deze generatie Alpha of Google Kids genoemd gaan worden.

Het gaat mij er nu niet om die overeenkomsten en verschillen tussen zijn generatie en de mijne en in onze levensfases in kaart te brengen. Ben wel geïnteresseerd in de zogenaamde generatiekloven en hoe die te overbruggen zijn. Ook vind ik het boeiend om mijn eigen ontwikkeling als mens te vergelijken met de fases die je doorloopt als mens (volgens genoemde deskundigen) en ik ben benieuwd in hoeverre de tijdgeest invloed heeft (gehad) op mijn eigen ontwikkeling en die van mijn kinderen.

Volgens het boek van Eva de Waard-van Maanen bevindt mijn zoon  zich in de Stabilisatieperiode (28 tot 35 jaar). De kern van deze periode: Het zoeken naar de eigen plaats in de maatschappij, werkkring, het gezin, binnen de sociale context. Volgens datzelfde boek bevind ik me in de periode van Leiden en geleid worden (49 tot 56 jaar). De kern van die periode: De uiterlijke wereld begint te verbleken. De innerlijke wereld kan meer op de voorgrond treden. Het ‘spel’ is gespeeld.

mmm…stof om opnieuw over na te denken…

Vind je het leuk een reactie achter te laten dan graag in het reactieveld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *