Complimenten

Complimenten

October 8th, 2013

Gisteren kreeg ik na afloop van een werkgesprek met een opdrachtgever een onverwacht groot compliment.  Zo leuk om te ontvangen! Het gaf mij een plezierig gevoel dat ik gewaardeerd werd om mijn “vakvrouwschap” als trainer/coach .

Ik realiseerde me daarna dat, vooral in werksituaties (dus ook op de werkvloer), mensen elkaar geregeld te weinig openlijk waarderen en complimenten geven. En dat het juist in werkrelaties belangrijk is dat mensen elkaar complimenten geven. Ook het in ontvangst nemen van een compliment is voor velen niet vanzelfsprekend.

Het geven en ontvangen van complimenten is goed voor de onderlinge relaties en de sfeer. Mensen voelen zich meer gezien en gehoord. Er is oprechte aandacht voor dat wat mensen doen en laten zien in gedragingen. En dat wordt weer opgemerkt door anderen. Wanneer je een compliment geeft  laat je ook je betrokkenheid zien bij die ander.

In een werkomgeving kan de leidinggevende hierin een goed voorbeeld zijn voor anderen. Hij/zij is vaak een van de cultuurdragers. Een goede sfeer in een team en/of in een afdeling zorgt ervoor dat mensen zich veilig voelen, eigen verantwoordelijkheid durven te nemen in het werk, besluiten durven te nemen en  fouten durven te maken. Om blijvend te kunnen leren en ontwikkelen is een veilige cultuur belangrijk!

Bij een positieve relatie krijg je het gevoel gewaardeerd en geaccepteerd te worden. En wanneer je gewaardeerd wordt, ben je dus de moeite waard en kan je een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen ontwikkelen. De manier waarop je over jezelf denkt beïnvloedt je gedrag weer. Een compliment versterkt het zelfbeeld en het zelfvertrouwen.

Complimenten geven:

  1. Geef alleen een compliment wanneer je het oprecht meent want anders komt het gekunsteld over.
  2. Timing kan belangrijk zijn.
  3. Je woorden moeten overeen komen met je lichaamstaal, gedrag, gezichtsuitdrukking.
  4. Maak je compliment concreet genoeg. Enkel “goed gedaan” is gemakkelijk gezegd. Leuker is te horen, als ontvanger, wat je dan specifiek goed gedaan hebt in de ogen van die ander (welke handeling of actie of welk gedrag liet je zen en in welke situatie).

Compliment ontvangen:

Zie het compliment als een cadeautje en zeg dank je wel. Ontkracht het compliment niet. Geniet ervan!

Een mooi boek over dit onderwerp dat ik aanraad is:

‘Het groot complimentenboek’ van Frank van Marwijk & Hans Poortvliet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *