100% verantwoordelijkheid nemen

100% verantwoordelijkheid nemen

October 3rd, 2013

Afgelopen weekend volgde ik zelf een driedaagse training gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Een van de thema’s was: Neem 100% verantwoordelijkheid voor jezelf, je eigen leven en de kwaliteit daarvan.

Met een van mijn coachingsclienten had ik vlak daarvoor een gesprek over ditzelfde thema. In meerdere levensterreinen is zij momenteel niet gelukkig.

In dit coachingstraject is zij zich bewust geworden van de situaties waarin zij zich bevindt en van haar eigen aandeel daarin. Ook heeft zij steeds meer inzicht verkregen in haar eigen handelen en in haar gedragingen en de effecten daarvan op anderen. Ook de wijze van communiceren hebben we tegen het licht gehouden.  Zij wil vaak haar gelijk en beseft steeds meer dat gelijk krijgen of halen niet hetzelfde is al je gelukkig voelen (in jezelf en/of met de ander). Zij “strijdt” voor haar gevoel nu nog te vaak met zichzelf en met anderen in de hoop dat anderen haar een fijner leven gaan bezorgen.

Zij is op zoek naar balans in haar leven, vertelde ze, aan het begin van dit coachingstraject. Naar een leven dat bij haar en al haar mogelijkheden en wensen past. Een leven zonder steeds te moeten “knokken” voor haar gevoel.

Wat we samen ontdekten tijdens dit coachingstraject is dat zij vaste overtuigingen heeft over hoe het allemaal in haar optiek zou behoren te gaan in het leven. Zij is meer en meer gaan inzien gedurende dit coachingstraject dat ze vaak bezig is met (anderen) te controleren en te beheersen.

Ik stelde haar, op een bepaald moment in het gesprek, de volgende vraag:

Wat ga jij NU doen? Een vraag die gemakkelijk gesteld is en die nogal wat impliceert.

Het vraagt van haar dat ze bewuste keuzes maakt en ook dat zij de gevolgen van haar keuzes aanvaardt.

Het vraagt van haar het toelaten van twijfels (en wensen!) .  Ook vraagt het van haar het loslaten van de controle.

Het vraagt van haar lef om ook daadwerkelijk die keuzes te maken die bij haar passen en voor de gevolgen ook 100% verantwoordelijkheid te nemen.

Het vraagt van haar, nadat ze een keuze maakt voor een ander leven, de plannen maakt voor bepaalde levensterreinen waar ze veranderingen in wil doorvoeren.

Het vraagt van haar dat ze bijbehorende acties plant in haar agenda en die ook uitvoert!

Met deze cliënt besprak ik de volgende 6 punten:

1. Je kunt je verleden niet veranderen. Het uitgangspunt is het Hier en Nu met een focus op de toekomst.

2. De wijze waarop je omgaat met ervaringen uit het verleden bepaal  je zelf. Gedachten zijn van grote invloed op je gevoelsleven. Je kunt je heel lang slachtoffer voelen van een ongewenste situatie die je in het verleden is overkomen totdat je inziet dat je, je niet langer als slachtoffer hoeft te voelen (en te gedragen).

3. Je kunt een ander niet veranderen, enkel jezelf. Wanneer je, je anders gaat opstellen, anders gaat communiceren, anders gaat denken, een andere houding gaat aannemen en optimisme en vertrouwen in de ander uitzendt dan is er een kans dat de ander ook mee gaat bewegen. Die garantie heb je echter nooit!

4. Wanneer je, je ergert aan het gedrag van de ander heb je de keuze: Accepteer die ander of onderneem actie.

5. Omstandigheden kun je niet altijd beïnvloeden. Je wilt allerlei dingen doen op een dag en je hebt ineens een lekkage in je huis voordat je vertrekt. Dat vraagt flexibiliteit.

6. Je kunt je omgeving vaak wel zelf veranderen! Dat inzicht kan veel rust en vrijheid geven!

Herken je, in jezelf, iets van dat wat hierboven is geschreven? Neem jij de volle 100% verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt? Neem jij de volle 100% verantwoordelijkheid voor je eigen leven en de kwaliteit daarvan?

Ik ben benieuwd naar je reactie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *