Caro Communicatie

Missie

Caro Communicatie slaat een brug tussen mensen!

Visie

Mensen zijn autonome wezens die verbonden zijn met anderen in de wereld. Mensen zijn vrij binnen de grenzen van hun verbondenheid met anderen. In ieder mens leven gevoelens die verbonden zijn met groei en vooruitgang en gevoelens die inzicht en verandering belemmeren. Bewustwording en acceptatie van deze gevoelens bij mensen zelf leidt tot het inzicht dat we zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we in het leven maken. Door communicatie ontstaat begrip voor de gevoelens, gedachten en wensen van de ander waardoor mensen in onderlinge samenwerking elkaar stimuleren tot verdere ontwikkeling.

Samenwerking binnen organisaties is gericht op het realiseren van de organisatiedoelstellingen met respect voor persoonlijke doelstellingen. Daarmee zijn mensen de bouwstenen van het succes van de organisatie. Doelstellingen veranderen voortdurend als gevolg van economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. De werkomgeving is daardoor constant in beweging. Dat vraagt van iedereen die werkzaam is binnen de organisatie een flexibele instelling. Mensen zullen doorlopend moeten leren en veranderen om aan te sluiten bij de doelstellingen van de organisatie.

Op alle niveaus in de organisatie is het belangrijk een werkomgeving te creeren waarin ideeen en denkbeelden naar waarde worden geschat en mensen invloed kunnen uitoefenen op hun werk. Ruimte voor creativiteit, persoonlijke en organisatie groei ontstaat in een werkklimaat waarin wederzijds vertrouwen en respect aanwezig is. Dat ontstaat wanneer men inzicht heeft in de verschillende denk- en levenswijzen en in ieders persoonlijke talenten en kwaliteiten.

Vakkennis alleen is niet genoeg om te slagen in een bepaalde functie. Succesvol functioneren hangt grotendeels af van effectieve en open communicatie tussen mensen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zelfstandig en assertief handelen. Op lijn- en staffunctionarissen wordt een steeds groter appel gedaan om problemen "communicerend" op te lossen.

Caro Communicatie helpt organisaties bij het verkrijgen van een effectieve en inspirerende samenwerking, waarbij de eigenheid van ieder mens als uitgangspunt dient voor verdere ontwikkeling van de organisatie. Zij doet dat door kwaliteiten en talenten van mensen als uitgangspunt te nemen voor verdere ontwikkeling van henzelf en van de organisatie. Met haar diensten laat Caro Communicatie mensen zichzelf ‘ontdekken’ en leert hen open te staan voor de inbreng van anderen, waardoor wederzijds vertrouwen en respect kan ontstaan. Caro Communicatie is daarmee ondersteunend aan succesvolle groei en ontwikkeling van de organisatie.